Campagnepuntjes

I.Winalliance
Al enkele jaren probeert men tijdens de 24 urenloop de interesse te wekken van de andere Vlaamse Wina-equivalenten. Helaas, de laatste pogingen mochten niet baten. Voenk wil proberen de verbroedering te sterken door zelf initiatief te nemen: zo willen we bijvoorbeeldonze hulp aanbieden bij hun competitieve interkringen-activiteiten. We willen de andere vertegenwoordigers van studenten uit onze drie geliefde richtingen laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Naast de verbroederingscantus willen we hen uitnodigen voor andere activiteiten als diegene waarbij we hulp nodig hebben (bv. cantussen en/of Winabars), en eventueel zelf investeren in vervoer bij de zaken waar we expliciet om hulp vragen. Voenk wil proberen de geografische kloof te overbruggen, waardoor uit onze gedeelde interesse goede banden- en eventueel mooie vriendschappen kunnen ontstaan.

II. Presidium for the people (Wie-na?)
"Wat zijn dat eigenlijk, presidiummensen?", is een vraag die komend academiejaar niet meergesteld mag worden. Voenk wil een gezicht te plakken op de mensen die voor- en achter de schermen meehelpen om de nobele doelen van Wina na te streven. We willen dat al deze mensen een aanspreekpunt kunnen zijn, als gezicht van het presidium. Een eerste stap daarin is uiteraard de "wie-is-wie"- pagina op de website vervolledigen met afbeeldingen, een naam alleenzegt namelijk weinig.

III. Bar 2.0
Veruit een van Wina's befaamdste initiatieven is de Winabar. Elke woensdagavond zakkentientallen trouwe leden af naar 't RC om er telkens opnieuw een legendarische avond van te maken. Voenk wil haar best doen om deze notoire sfeer nog meer te verbeteren,'t is te zeggen, we willen op verscheidene manieren aan onze leden de mogelijkheid bieden om voor zichzelf het gebeuren nog epischer te maken. Zo willen we trachten het drankenaanbod te vergroten, bijvoorbeeld door het meer en consistenter aanbieden van cocktails en sterke dranken. Analoge plannen zijn er voor het aanbod aan barfood: elke week zullen hongerigen niet verder moeten reizen dan de toog, waar chips steeds beschikbaar zal zijn en ook bij de invulling per thema meer naar eten zal worden gekeken. We willen ook proberen het feestje sneller op gang te helpen door vroege vogels wederom te belonen, alsook het uithoudingsvermogen van de die-hards memorabeler maken door elke week de godcenties op een speciale pagina op de website te plaatsen.

IV. T-shirts beter organiseren
Jaarlijks worden er richting T-shirts verkocht en steeds loopt daar wel iets mis. Voenk gaat het T-shirtsysteem revolutioneren. De input voor opdrukken als de stemming zullen heruitgevonden worden. Textiel bestellen zal hervormd worden zodat het overschotprobleem opgelost wordt. Over lustrumtextiel wordt eveneens nagedacht.

V. Winaweekend nieuw leven inblazen
Na twee jaar van weggeweest te zijn, wil Voenk opnieuw leven blazen in het Winaweekend. Dit is de ideale kans voor Winezen om elkaar wat beter te leren kennen. Een kans om banden te leggen met tot dusver voor jou onbekende Winezen. Een kans om je te amuseren, een kans om er een leuke ervaring van te maken. Een ervaring die heel je studententijd meegaat. Plezier verzekerd!

VI. InterFacultaire Beker en InterJarenCompetitie doen heropleven
Tussen alle sportieve Winezen zijn er slechts enkelingen die zich inschrijven voor de IFB-en IJC-wedstrijden. Van deze enkelingen is er maar een handjevol Winezen die actief participeren. Om deze moeilijke zoektocht naar spelers te vergemakkelijken, zal er een nieuw systeem voor zowel IFB als IJC uitgewerkt worden. Dit zal de sportwedstrijden zeker ten goede komen.